Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu przepompowni Ścieków PS7 przy ul. Wrocławskiej w Żórawinie:

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu przepompowni Ścieków PS7 przy ul. Wrocławskiej w Żórawinie

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

20.10.2020

Wybór oferty modernizacja PS -7