Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ogłasza zapytanie ofertowe (zamówienie sektorowe) na:
„Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie koagulantu glinowego PAX 18 do przeciwdziałania puchnięcia osadu czynnego w procesie oczyszczania ścieków w okresie 12 m-cy od dnia podpisania umowy”.

PAX 18 – zapytanie ofertowe

zalacznik-nr-1-formularz-oferty-pax-18

zalacznik-nr-2-projekt-umowy-pax

zalacznik-nr-3-klauzula-rodo-pax