Na prowadzenie obsługi prawnej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie:

Zapytanie oferto na obsługe prawną

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 wykaz osób

Załącznik nr 4 wzór umowy

Sprostowanie
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że w zapytaniu
ofertowym na obsługę prawną sprostowaniu ulega pkt. 10. tj. wybór najkorzystniejszej oferty
nastąpi w dniu 30 grudnia 2016 roku, a nie tak jak jest umieszczone w zapytaniu ofertowym
29 grudnia 2016 roku.
Za zaistniałą sytuacje przepraszamy.

 

OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że przesuwa rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na: „Obsługę prawną Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.” na dzień 3 stycznia 2016 roku z powodu niepodjęcia uchwały budżetowej na rok 2017 – Ogłoszenie.

02.01.2017

ogłoszenie 2