Wykonawca robót, firma Hypmar Hypta Mariusz z siedzibą w Modlęcinie 31, 58-150 Strzegom, działając na zlecenie Gminy Żórawina zawiadamia, że z dniem 18.02.2019r. w związku z realizacją inwestycji p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żórawina”, obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu w ul. Małowiejskiej w Żórawinie. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu w ul. Kwiatowej – 04.05.2019r. Prosimy o nie parkowanie pojazdów w ul. Kwiatowej na czas trwania robót.

Wojciech Thiel – Kierownik budowy

Źródło:
http://www.gminazorawina.pl/aktualnosci/zawiadomienie-o-tymczasowej-organizacji-ruchu-na-ul-malowiejskiej-w-zorawinie