Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ogłasza zapytanie ofertowe (zamówienie sektorowe) na:
„Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie polielektrolitu do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Żórawinie w okresie 12 m-cy od dnia podpisania umowy”

Polielektrolit – zapytanie ofertowe

zalacznik-nr-1- formularz ofertowy

zalacznik-nr-2-projekt-umowy-polielektrolit

zalacznik-nr-3-klauzula-rodo