W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej oraz koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, w dniu dzisiejszym tj. 26.07.2019r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców: Bogunowa, Węgeier, Brześcia,Pasterzyc.