• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Prośba do mieszkańców Gminy Żórawina

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Żórawina o racjonalne korzystanie z wody. Wysoka temperatura oraz brak opadów, oraz dwukrotnie większy pobór wody z sieci wodociągowej wywołuje problemy techniczne w postaci obniżonego ciśnienia w instalacji wodociągowej, co powoduje, że niektórzy odbiorcy …
Czytaj Więcej

Informacja o wymianie wodomierzy głównych

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że w miesiącach czerwiec – lipiec 2019 r. będzie przeprowadzona planowa wymiana wodomierzy głównych na terenie miejscowości Karwiany i Komorowice wraz z Genczem. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie dostępu do tych …
Czytaj Więcej

Kompleksowa dostawa rur oraz armatury wodnej i kanalizacyjnej

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986). Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa – obejmująca …
Czytaj Więcej

Nabór na wolne stanowisko: konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w ŻÓRAWINIE Ogłasza nabór na wolne stanowisko: konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Miejsce pracy: gmina Żórawina Zakres obowiązków: Wykonanie i obsługa sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnych wraz z urządzeniami na terenie gminy Żórawina zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, …
Czytaj Więcej

Poszukujemy kandydatów do pracy przy wymianie wodomierzy.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej poszukuje osób do pracy przy wymianie wodomierzy. Praca polega na wymianie i montażu wodomierzy u odbiorców wody na terenie gminy. Wymagania: chęć do pracy, sumienność i rzetelność, punktualność, uczciwość, Oferta: praca w oparciu o umowę zlecenie, …
Czytaj Więcej