• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Aż 666 kg zebranych nakrętek „Dla Kalinki na walkę z nowotworem”!

Zbiórka nakrętek prowadzona była przez Szkołę Podstawową w Żórawinie, oraz za pośrednictwem dwóch pojemników na nakrętki znajdujących się w miejscowości Żórawina. Uzyskane środki ze sprzedaży nakrętek zostały wpłacone na cel „Dla Kalinki na walkę z nowotworem” za pośrednictwem: https://zrzutka.pl/a9bsu8. Serdecznie …
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe „Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania: Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Żórawinie: ETAP 1 – rozbudowa i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni i punktu zlewczego ścieków dowożonych.”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla ww. zadania. Zapytanie ofertowe oczyszczalnia ścieków Etap 1 Opis projektu – Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – Załącznik nr …
Czytaj Więcej

UWAGA – przegląd hydrantów

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, iż rozpoczął przegląd hydrantów zamontowanych na sieciach wodociągowych znajdujących się na terenie Gminy Żórawina. W związku z powyższym mogą występować wzburzenia wody w sieci wodociągowej, co może skutkować chwilowym brakiem lub pogorszeniem jakości wody. …
Czytaj Więcej

Podlewanie ogrodów – spadek ciśnienia wody

Szanowni Państwo, W okresie letnim, szczególnie w trakcie dni o podwyższonych temperaturach następuje zwiększony pobór wody na cele podlewania przydomowych terenów zielonych, co powoduje znaczny spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, tym samym uniemożliwiając wszystkim prawidłowe korzystanie z wody. Dlatego apelujemy …
Czytaj Więcej

Ostatni miesiąc na złożenie wniosku w programie – Moja Woda

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że jeszcze tylko do 10 czerwca br. będzie można składać elektroniczne wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach drugiego, kończącego się już naboru w programie „Moja Woda”. Program „Moja Woda” to inicjatywa mająca na …
Czytaj Więcej
Skip to content