• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Informacja o wymianie wodomierzy głównych

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że w miesiącach październik – listopad 2019 r. będzie przeprowadzona planowa wymiana wodomierzy głównych na terenie miejscowości Komorowice i Mędłów. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie dostępu do tych urządzeń i umożliwienie …
Czytaj Więcej

Monitoring wód podziemnych

Woda nie jest produktem komercyjnym, jak inne, lecz dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie (Ramowa dyrektywa wodna Unii Europejskiej) W dniu 29 lipca 2019 roku został podpisany list intencyjny o wzajemnej współpracy w zakresie monitoringu wód …
Czytaj Więcej

Prośba do mieszkańców Gminy Żórawina

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Żórawina o racjonalne korzystanie z wody. Wysoka temperatura oraz brak opadów, oraz dwukrotnie większy pobór wody z sieci wodociągowej wywołuje problemy techniczne w postaci obniżonego ciśnienia w instalacji wodociągowej, co powoduje, że niektórzy odbiorcy …
Czytaj Więcej

Informacja o wymianie wodomierzy głównych

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że w miesiącach czerwiec – lipiec 2019 r. będzie przeprowadzona planowa wymiana wodomierzy głównych na terenie miejscowości Karwiany i Komorowice wraz z Genczem. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie dostępu do tych …
Czytaj Więcej

Kompleksowa dostawa rur oraz armatury wodnej i kanalizacyjnej

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986). Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa – obejmująca …
Czytaj Więcej