• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Dla klientaRozliczenia i płatności

JAK NALICZANE SĄ PŁATNOŚCI ZA NASZE USŁUGI?

Zawarta z nami „Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków” określa sposób rozliczeń należności za nasze usługi.

JAK CZĘSTO ROZLICZAMY ZUŻYCIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW?

Zużycie wody i odprowadzenie ścieków rozliczamy w cyklach:

  • co miesięcznie dla Odbiorców Instytucjonalnych,
  • co dwa miesiące dla  Odbiorców Indywidualnych.

JAK USTALAMY ILOŚĆ ZUŻYTEJ WODY JEŚLI WODOMIERZ NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO LUB NIE JEST MOŻLIWY JEGO ODCZYT?

Jeśli wodomierz główny działa nieprawidłowo lub okresowo nie jest możliwy jego odczyt (jeżeli umowa nie stanowi inaczej), ilość dostarczonej wody ustalamy na podstawie średniego zużycia w okresie poprzednich 3 miesięcy. Jeśli nie jest to możliwe, ilość dostarczonej wody obliczamy na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie ubiegłego roku albo iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub braku możliwości jego odczytu.

Formy płatności

  1. POLECENIE ZAPŁATY
  2. PŁATNOŚĆ W PLACÓWKACH DOWOLNEGO BANKU
    Fakturę za zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków można uregulować w dowolnym banku zarówno w oddziale jak i przez Internet. Pamiętaj, że wysokość opłat za przelew każdy bank ustala indywidualnie.
  3. PŁATNOŚĆ W PLACÓWKACH POCZTY POLSKIEJ S.A.
    Fakturę za zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków można uregulować za pośrednictwem Poczty. Placówka pobiera za usługę opłatę wg cennika Poczty Polskiej S.A.
Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap