• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie poszukuje kandydatów na stanowiska:

25.05.2021

 • Konserwator oczyszczalni ścieków

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie poszukuje kandydatów na stanowisko: Konserwator oczyszczalni ścieków

Naszym Pracownikom oferujemy:

 1. stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze pracy.
 2. atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do wiedzy i umiejętności,
 3. atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele,
 4. kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie,
 5. dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego,
 6. możliwość skorzystania grupowego ubezpieczenia na życie,
 7. bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą).

Wymagania niezbędne wobec kandydatów:

 1. ukończone 18 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 3. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe – techniczne,
 4. czynne prawo jazdy kat. B,
 5. umiejętność obsługi komputera na poziomie podstawowym.
 6. gotowość do pracy w zmianowym systemie czasu pracy obejmującym również soboty, niedziele i święta.

Dodatkowe atutu – mile widziane:

 1. czynne prawo jazdy kat. C
 2. doświadczenie zawodowe w pracy na oczyszczalni ścieków lub przy obsłudze urządzeń przemysłowych.
 3. znajomość zagadnień z zakresu instalacji kanalizacyjnych oraz budowy maszyn i urządzeń stosowanych w procesach transportu oraz oczyszczania ścieków.
 4. Uprawnienia SEP E-1 do 1 kV.

Podstawowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:

 1. nadzorowanie procesów technologicznych oczyszczania ścieków,
 2. kontrola i obsługa urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków,
 3. bieżąca konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków,
 4. obsługa punktu zlewnego,
 5. kontrola i obsługa sieci kanalizacji sanitarnej,
 6. kontrola i obsługa urządzeń pompowni ścieków,
 7. przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych o wystąpieniach awarii,
 8. pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy na obiektach oczyszczalni i pompowniach ścieków.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres: sekretariat@wodociagizorawina.pl w temacie maila podając nazwę stanowiska. CV można również przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu w zamkniętej kopercie dopiskiem „rekrutacja – konserwator oczyszczalni ścieków”.

CV musi zawierać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

10.02.2020

4.01.2021

 

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap