Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 0720/11/2021 od dnia 01 lipca 2021 roku ulegają zmianie stawki wywozu nieczystości płynnych beczką asenizacyjną.

 

Zarządzenie nr 0720_11_2021

Załącznik Nr1do zarządzenia_0720_11_2021

 


Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 0720/24/2017 od dnia 1 sierpnia 2017 roku ulegają zmianie stawki wywozu nieczystości płynnych beczką asenizacyjną.

Zarządzenie 0720 24 2017

Załącznik Nr1do zarządzenia 0720 24 2017