Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje o wprowadzeniu dla klientów e-faktury. Dzięki niej klienci zapłacą mniej niż przy fakturze tradycyjnej, czyli papierowej.

Z e-faktury może korzystać każdy odbiorca, który posiada dostęp do Internetu. Na wskazany adres e-mailowy, Zakład będzie przesyłać fakturę w formacie pdf. Faktura elektroniczna zawiera dokładnie te same dane, co faktura tradycyjna.

Taka forma przekazywania faktury gwarantuje obniżenie opłaty abonamentowej za dostarczanie wody i odbiór ścieków od 19% do 30%.

Stawka opłaty abonamentowej rozliczana na podstawie wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego

przy fakturze „papierowej”

z e-fakturą

Spadek

Odbiorcy usług I grupy taryfowej

4,48zł brutto

3,76zł brutto

19,0%

Odbiorcy usług II grupy taryfowej

7,41zł brutto

5,99zł brutto

23,7%

Stawka opłaty abonamentowej rozliczana na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego

przy fakturze „papierowej”

z e-fakturą

Spadek

Odbiorcy usług I grupy taryfowej

4,86zł brutto

3,76zł brutto

29,3%

Odbiorcy usług II grupy taryfowej

7,79zł brutto

5,99zł brutto

30%

Korzystanie z e-faktury nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Aby ją otrzymywać, wystarczy wypełnić i dostarczyć do siedziby Zakładu oświadczenie dotyczące akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej oraz korzystać z internetowego biura obsługi klienta (i-BOK) Zakładu.

Konto internetowe w i-BOK umożliwia m.in.:

–        zgłoszenie nowego odczytu z wodomierza,

–        przeglądania historii wprowadzonych stanów posiadanych wodomierzy,

–        sprawdzenie i wydruk umów zarejestrowanych w systemie,

–        możliwość wyświetlenia analizy zużycia wody dla danego punktu odbiorczego,

–        podglądu dowolnej faktury zarejestrowanej w systemie

–        pobierania formularzy i dokumentów udostępnianych przez przedsiębiorstwo

–        przeglądanie aktualnych ogłoszeń i informacji o planowanej przerwie w dostawie wody, czy o planowanym terminie usunięcia awarii,

–        zgłaszania awarii, reklamacji oraz innych uwag związanych ze świadczonymi usługami,

Druk „Oświadczenia” dostępny jest na stronie internetowej Zakładuwww.wodociagizorawina.pl lub w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Młyńskiej 9 w Węgrach tel. 71 31 65 116 w. 25.