• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Wykonanie dokumentacji technicznej pn: “Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żórawina”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej pn: “Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żórawina”. Zapytanie-ofertowe Oczyszczalnia Zadawane pytania i odpowiedzi: 1. Czy dla działki/działek oczyszczalni ścieków jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego czy należy uzyskać …
Czytaj Więcej

Wynajem długoterminowy minikoparki

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do składania ofert na: “Wynajem długoterminowy minikoparki z dodatkowym osprzętem wraz z usługą obsługi serwisowej oraz opcją wykupu” SIWZ Odpowiedź na zapytanie nr 1 Odpowiedź na zapytanie nr 2 Informacja z otwarcia ofert …
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do składania elektronicznych ofert długoterminowy najem minikoparki gąsienicowej. Zapytanie ofertowe- minikoparka Zapytanie ofertowe- minikoparka formularz ofertowy 29.10.2019 Zawiadomienie o unieważnieniu 2.ZO.271.2019
Czytaj Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji kierownika budowy podczas realizacji robót budowlanych objętych projektem pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Suchy Dwór”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji kierownika budowy nad realizacją robót budowlanych: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Suchy Dwór”. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji kierownika budowy przy przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w …
Czytaj Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych objętych projektem pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Suchy Dwór”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do składania ofert na pełnieniekompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych objętych projektempn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Suchy Dwór”. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania przebudowySUW wraz z …
Czytaj Więcej