• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Zapytanie ofertowe „Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania: Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Żórawinie: ETAP 1 – rozbudowa i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni i punktu zlewczego ścieków dowożonych.”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla ww. zadania. Zapytanie ofertowe oczyszczalnia ścieków Etap 1 Opis projektu – Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – Załącznik nr …
Czytaj Więcej

Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej: Zapytanie ofertowe woda_ projekt Wojkowice Wybór oferty: Wybór oferty projekt sieć wodociągowa Wojkowice …
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe zakup i dostawa koagulantu glinowego PAX 18

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ogłasza zapytanie ofertowe (zamówienie sektorowe) na: „Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie koagulantu glinowego PAX 18 do przeciwdziałania puchnięcia osadu czynnego w procesie oczyszczania ścieków w okresie 12 m-cy od dnia podpisania umowy”. …
Czytaj Więcej
Skip to content