• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Zapytanie ofertowe

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do składania elektronicznych ofert długoterminowy najem minikoparki gąsienicowej. Zapytanie ofertowe- minikoparka Zapytanie ofertowe- minikoparka formularz ofertowy
Czytaj Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji kierownika budowy podczas realizacji robót budowlanych objętych projektem pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Suchy Dwór”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji kierownika budowy nad realizacją robót budowlanych: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Suchy Dwór”. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji kierownika budowy przy przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w …
Czytaj Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych objętych projektem pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Suchy Dwór”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do składania ofert na pełnieniekompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych objętych projektempn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Suchy Dwór”. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania przebudowySUW wraz z …
Czytaj Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji kierownika budowy podczas realizacji robót budowlanych objętych projektem pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Suchy Dwór”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji kierownika budowy nad realizacją robót budowlanych: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Suchy Dwór”. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji kierownika budowy przy przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w …
Czytaj Więcej

Obsługa prawna Zakładu

Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi prawnej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie: Zapytanie ofertowe na obsługę prawną Formularz ofertowy 04.08.2017 Unieważnienie zapytania ofertowego  
Czytaj Więcej