• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Wodociągi ŻórawinaOczyszczalnie

W związku z dynamicznym rozwojem gminy oraz dzięki wykorzystaniu środków unijnych związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013, została wykonana rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Żórawinie. Dotacja uzyskana przez Urząd Gminy wyniosła 5 770 044,53 zł i pozwoliła na zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 360 m3/d do 1221,9 m3/d.

Zmodernizowany obiekt składa się z dwóch bloków: mechanicznego oraz biologicznego. Przebieg procesów oczyszczania monitorowany jest on-line za pomocą sond pomiarowych, czujników, systemów akwizycji danych tworzących całościowo nowoczesny system automatyki.

Na oczyszczalni ścieków prowadzona jest również gospodarka osadami w zakres której wchodzą procesy odwodnienia i stabilizacji .

Oczyszczone ścieki o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami odprowadzane są do odbiornika – rzeki Ślęzy.

2
Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap