W związku z otrzymanym w dniu dzisiejszym zapytaniem dotyczącym przetargu na:  „Dostawa rur oraz armatury wodnej i kanalizacyjnej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie”. Tutejszy Zakład udziela odpowiedzi pismem 1/5/ZP/2016