W związku z wystąpieniem problemów z zasilaniem przepompowni ścieków oraz koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych w okresie najbliższych kilku dni mogą wystąpić trudności z odbiorem ścieków dla mieszkańców miejscowości :

Karwian i Komorowic.