W związku z rozpoczętą modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Żórawina w dniach 12-13 listopada 2020 roku mogą wystąpić utrudnienia w użytkowaniu kanalizacji sanitarnej (zapełnienie sieci kanalizacyjnej, dziwne dźwięki itp.) dla mieszkańców Żórawiny. Wszelkie nieprawidłowości, utrudnienia prosimy zgłaszać na alarmowy numer telefonu 668 001 050.