Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ogłasza nabór na wolne stanowisko: Konserwator oczyszczalni ścieków

Naszym Pracownikom oferujemy:

 1. stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 2. atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do wiedzy i umiejętności,
 3. atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele,
 4. kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie,
 5. dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego,
 6. możliwość skorzystania grupowego ubezpieczenia na życie,
 7. bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą).

Wymagania wobec kandydatów:

 1. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe – techniczne,
 2. mile widziana znajomość zagadnień z zakresu instalacji kanalizacyjnych oraz budowy maszyn i urządzeń,
 3. czynne prawo jazdy kat. B (dodatkowym atutem będzie kat. C),
 4. umiejętność obsługi komputera,
 5. mile widziane uprawnienia SPE eksploatacyjne do 1 kV,
 6. mile widziane doświadczenie zawodowe przy obsłudze urządzeń przemysłowych,
 7. gotowość do pracy w zmianowym systemie czasu pracy obejmującym również soboty, niedziele i święta.

Podstawowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:

 1. nadzorowanie procesów technologicznych oczyszczania ścieków,
 2. kontrola i obsługa urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków,
 3. konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków,
 4. obsługa punktu zlewnego,
 5. kontrola i obsługa sieci kanalizacji sanitarnej,
 6. kontrola i obsługa urządzeń pompowni ścieków,
 7. przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych o wystąpieniach awarii,
 8. pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy na obiektach oczyszczalni i pompowniach ścieków.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem do dnia 26 luty 2021 roku na adres: sekretariat@wodociagizorawina.pl w temacie maila podając nazwę stanowiska. CV można również przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu w zamkniętej kopercie dopiskiem „rekrutacja – konserwator oczyszczalni ścieków”.

CV musi zawierać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.