Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej poszukuje osób do pracy przy wymianie wodomierzy.

Praca polega na wymianie i montażu wodomierzy u odbiorców wody na terenie gminy.

Wymagania:

  • chęć do pracy,
  • sumienność i rzetelność,
  • punktualność,
  • uczciwość,

Oferta:

  • praca w oparciu o umowę zlecenie,
  • atrakcyjne wynagrodzenie,
  • duża swoboda i samodzielność pracowników w zakresie organizowania pracy,
  • brak określenia godzinowego wymiaru czasu pracy (w tym również ścisłego wyznaczenia godzin rozpoczynania i kończenia pracy),
  • może to być dodatkowe zajęcie,

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Zakładu w Węgrach ul. Młyńska 9 lub o  przesłanie CV ze zdjęciem na adres:
ksiegowosc@wodociagizorawina.pl w temacie maila podając nazwę stanowiska. Dokumenty aplikacyjne można również przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie GZGK w zamkniętej kopercie z dopiskiem „rekrutacja -wodomierze”.

Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”