Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Żórawina o racjonalne korzystanie z wody.

Wysoka temperatura oraz brak opadów, oraz dwukrotnie większy pobór wody z sieci wodociągowej wywołuje problemy techniczne w postaci obniżonego ciśnienia w instalacji wodociągowej, co powoduje, że niektórzy odbiorcy mają problemy z zaspokojeniem swoich potrzeb konsumpcyjnych podczas, gdy inni użytkownicy sieci wykorzystują tę wodę do celów nawadniania czy mycia samochodów.

Dlatego apelujemy o solidarność w korzystaniu z tego dobra naturalnego jakim jest woda, gdyż nie jest to tylko towar za który się płaci, ale też dobro nasze wspólne, z którego powinniśmy korzystać racjonalnie.

Jeszcze raz zwracamy się z prośbą, aby w okresie podwyższonych temperatur ograniczyć korzystanie z wody z sieci wodociągowej na inne cele niż socjalno-bytowe tj. do podlewania ogrodów, trawników, skwerów, mycia samochodów, poboru wody na opryski, napełniania basenów w godz. od 6:00 do 24:00.