W dniu 30.08.2018 r. pracownicy zakładu zakończyli drugi etap modernizacji ujęć wód głębinowych na terenie stacji uzdatniania wody w Żórawinie. Prace polegały na montażu nowych pomp głębinowych i wymianie rur doprowadzających wodę na powierzchnię (ze stali na PEHD). Wydajność nowych pomp pozwoliła na zwiększenie możliwości produkowania wody przeznaczonej do spożycia dla wszystkich miejscowości obsługiwanych przez SUW Żórawina.