W czerwcu 2020 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zakończył budowę sieci wodociągowej tranzytowej na terenie gminy Żórawina łączącej miejscowość Wilczków z miejscowością Żerniki Wielkie. Długość wybudowanej sieci wodociągowej wyniosła 2 200 metrów.

Jest to przewód tranzytowy, mający za cel połączenie Stacji Uzdatniania wody w Żernikach Wielkich ze stacją uzdatniania wody w Żórawinie. Jest to optymalne rozwiązanie techniczne umożliwiające:

  • Zasilanie z obu stacji uzdatniania wody miejscowości Wilczków, Galowice i Żerniki Wielkie w przypadku awarii.
  • Przyczyni się do optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych SUW Żerniki Wielkie.
  • SUW Żerniki Wielkie będzie wspomagał SUW Żórawina w okresie zwiększonej produkcji wody np. latem.