Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera. Zapisując się do newslettera będziesz regularnie informowany/-a o przerwach w dostawie wody, pracach prowadzonych na sieciach w naszej Gminie, oraz ważnych informacjach dotyczących GZGK.

Osoby chętne prosimy o kontakt z biurem GZGK.