Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do składania ofert na pełnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych objętych projektem
pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Suchy Dwór”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania przebudowy
SUW wraz z infrastrukturą towarzyszącą: zbiornik wody czystej, pompownia, chlorownia,
neutralizator, sieci międzyobiektowe, w specjalności:
• instalacyjnej ,
• konstrukcyjno-budowlanej.

Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa

Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług

08.03.2019

Wybór oferty