Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci kanalizacji ciśnieniowej – etap 1.

Zapytanie ofertowe kanalizacja_ projekt Wojkowice-Żórawina-etap 1

Wybór oferty:

Wybór oferty projekt kanalizacja ciśnieniowa Wojkowice Żórawina 870mb