Zgłoś awarię

Zgłoś awarię lub reklamację

Awarię możesz zgłosić dzwoniąc pod bezpłatny, czynny całą dobę numer Pogotowia Wodociągowo-Kanalizacyjnego:
668 001 050

Reklamację usług świadczonych przez GZGK możesz przekazać:

  • mailowo na adres bok@wodociagizorawina.pl.
  • za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego przez FORMULARZ;
  • telefonicznie pod numerem 71 31 65 116;
  • listownie na adres: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ul. Młyńska 9 Węgry, 55-020 Żórawina;
  • lub osobiście w Dziale Obsługi Klienta

Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia.

/*wysuwany facebook*/