Zgłoś awarię

Zgłoś awarię lub reklamację

Awarię możesz zgłosić dzwoniąc pod bezpłatny, czynny całą dobę numer Pogotowia Wodociągowo-Kanalizacyjnego:
668 001 050

Reklamację usług świadczonych przez GZGK możesz przekazać:

Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia.

/*wysuwany facebook*/