Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji kierownika budowy nad realizacją robót budowlanych: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Suchy Dwór”.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji kierownika budowy przy przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Suchy Dwór wraz z infrastrukturą towarzyszącą: zbiornik wody czystej, pompownia, chlorownia, neutralizator, sieci międzyobiektowe.

Zapytanie ofertowe – kierownik budowy

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa

Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług