• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Odczyty wodomierzyJak dokonać odczytu wodomierza?

Podczas odczytu stanu wodomierza należy brać pod uwagę wyłącznie pełne metry sześcienne wody (cyferblat oznaczony na poniższym zdjęciu). Informacja po przecinku stanowi ilość wody mierzoną w litrach.

wodomierz

 

UWAGA !!!

Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do Odbiorcy w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów. (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (teks jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139)).

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap