• GZGK w Żórawinie, 55-020 Żórawina Ul. Młyńska 9, Węgry

   

Odczyty wodomierzyMontaż wodomierza dodatkowego

Montaż wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej odbywa się na koszt Odbiorcy. Koszt plombowania przyrządu pomiarowego zamontowanego przez Odbiorcę usług – zgodny z obowiązującym cennikiem w dniu plombowania.

Informujemy, iż istnieje możliwość montażu/wymiany wodomierza dodatkowego przez pracownika Zakładu – wniosek do pobrania TUTAJ. Koszt usługi zgodny z obowiązującym, w dniu montażu/wymiany, cennikiem.

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap